ЗА МЕН / ABOUT ME

Да творя с ръце е най-прекият и верен начин да изразявам себе си и да споделям със света още от времето на детството ми. Обичам да правя неща от всичко - дърво, камък, хартия, текстил. Най-много обаче ме вдъхновява глината - тя  е вълшебен материал, защото чрез нея могат да оживяват едновременно и формите, и повърхностите, и цветовете.
Така се случи, че за дълго време тези занимания останаха встрани. По образование съм строителен  инженер.Няколко години работа в архитектурни бюра.
Отново се върнах към глината, отначало само в свободното време, като хоби. Получи се така, че то ме завладяваше все повече и повече, докато не осъзнах, че не бмга без него. Реших да последвам вдъхновението си, като работех и едновременно с това се учех - от прочетеното, видяното, от опита и най-вече от моите грешки.... През 2013 г., една година след началото обзаведох малко ателие с пещ и напълно се посветих на радостта да създавам керамични фигури. Продължавам да се уча, и това е най-хубавото!


Това е заниманието, чрез което съм най-истинската аз. Имам потребност непрекъснато да провокирам въображението си, да измислям нови сюжети и техники. Обичам да експериментирам и рядко повтарям нещо вече направено. Работя само на ръка, не използвам колело, шаблон и калъп и затова всяка работа е различна, дори и темата да е същата.
В много от фигурите са вплетени приказни мотиви, някои са причудливи и забавни, а други носят символично послание. Общото за всички тях е, че имат да разкажат някаква история, да събудят чувство или да подканят към усмивка.... Предпочитам да използвам ярки цветове. 

 Вярвам, че всеки човек е роден, за да твори!  Всяка форма на творчество е лично пътуване във вътрешния ни свят и когато e споделено от душа, то обогатява живота с радост и красота.

                                                                                ~
Since childhood, creating things with my hands has been the most immediate and authentic way  for me to express myself and connect with the world around me.  I felt the magic of clay as a medium which can be transformed into shapes, surfaces and colours at the same time. 
After several years of working in an architect's office, I rediscovered clay and followed that inspiration to set up my own studio with its clay oven and immersed myself into the joy of creating ceramics.
Since then this is my most energising and absorbing activity and I am grateful for the way it allows me to gifree rein to my imagination.
My figures incorporate fairy tale motifs in ways which are sometimes unexpected and entertaining to inspire us to realise that miracles are all around us.  I use bright colours to create a happy mood and smiling faces to remind us of the good in all of us.  I believe creativity is a personal journey into our inner world and when we share it in a heartfelt way it brings beauty and joy into our lives.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Коментари