August is like the Sunday of summer / Август е като неделята на лятото


Здравейте,
през лятото прекъснах работата си с глина. Сега съм на село, далеч от ателието ми. Затова пък се заех да си направя сайт и това също се оказа много интересно предизвикателство. През септември отново ще започна да правя фигури, добре заредена с енергията на лятото.
Моята уеб страница izisculptures.com е съвсем нова и още работя по нея. Тя  изобщо не е перфектна, но реших да не чакам моят вътрешен съдник да каже кога ще е достатъчно идеална, за да я покажа на хората. Също така и английският ми не е перфектен и се надявам да ми простите грешките в изразяването.  Така че, се потапям в с процеса и се представям така, както съм в момента.
Постепенно ще качвам още снимки на още мои работи и ще се постарая от време на време да показвам моменти от работния процес. 
                                                                               ~
In the summer, I stopped working with clay. I am now in a countryside far from my studio. So I set out to make my site izisculptures.com and it also turned out to be a very interesting challenge. In September I will start making figures again. I have many new ideas and I can't wait to get back to work. In winter I will carry the energy of the sunny summer.
My web page is brand new and I'm still working on it. It's not perfect at all, but I decided not to wait for my inner judge to say when it would be perfect enough to show it to people. Also my English is not perfect and I hope you will forgive my mistakes in expression. So, I immerse myself in the process and present myself as I currently am.
I will gradually upload more photos of my work and will try to occasionally display moments from the workflow.