С керамична глазура

~6 см, с глазура
 
~8 см, с глазура
~6 см, с глазура
~9 см, с глазура
~6 см, с глазура
~6 см, с глазура

Куклички
~10 см
~10 см (не е налична)


~10 см (не е налична)

~10 см
~10 см

Шарени рибки


Малки къщички

~ 8 см
~ 8 см (не е налична)

~ 8 см (не е налична)

Цветни плочки

~6x10 см
~15х15 см
~15х15 см

Кончета

височина ~ 5 см


височина ~ 8 см
(запазено)

От приказките...

Рибка, височина ~ 5 см
Къща на раета, ~ 15 см
Коте,  ~ 15 см
Принцеса (запазена)
 ~ 20 см
Къща, ~ 10 см